19. јул 2018.

Потписивање Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року

Потписивање Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року

Државни правобранилац Оливера Станимировић, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић, министарска правде Нела Кубуровић и директор Правосудне Академије Ненад Вујић, потписали су Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року. Свечана церемонија потписивања и представљања Упутства одржана је 18. јула 2018. године у Врховном касационом суду.

Државни правобранилац Оливера Станимириовић истакла је том приликом значајну и веома активну улогу Државног правобранилаштва која је предвиђена Законом о заштити права на суђење у разумном року. Активна улога Државног правобранилаштва огледа су у томе што је ступањем на снагу овог Закона у оквиру Државног правобранилаштва формирана посебна Комисија за доношење одлука по предлогу за поравнање за правично задовољење, када је од стране председника суда утврђена повреда права на суђење у разумном року.

Имајући у виду изазове са којима су се сусрели Државно правобранилаштво и судови након ступања на снагу овог Закона, Државно правобранилаштво иницирало је потписивање овог заједничког упутства које би поједностаивло поступак поравнања и грађанима омогићио брже и лакше обештећење за повређено право.

„Иако је основна функација Државног правобранилаштва заштита имовинских интереса Републике Србије, израду и спровођење овог Упутства Правобранилаштво посматра и као начин уштеде у државној каси, али примарно као инструмент који ће грађанима омогућити брзо и ефикасно остварење права под једнаким условима“, рекла је Државни правобранилац Оливера Станимировић.

Top