Документа

Прописи

Назив документа Датум Тип документа
Финансијски план 2024 04.01.2024. Финансијски план 2024
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2024 годину 04.01.2024. Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2024 годину
Овлашћена лица - узбуњивачи 01.12.2023. Овлашћена лица - узбуњивачи
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2023 годину 18.05.2023. Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2023 годину
Финансијски план 2023 18.05.2023. Финансијски план 2023
Правилник о примању поклона запослених у Државном правобранилаштву који немају статус постављеног лица 21.12.2022. Правилник о примању поклона запослених у Државном правобранилаштву који немају статус постављеног лица
Финансијски план 2022 07.11.2022. Финансијски план 2022
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2022 годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/21) 01.11.2022. Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2022 годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/21)
Одлука о овери фактура 06.10.2022. Одлука о овери фактура
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Државном правобранилаштву 26.05.2022. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Државном правобранилаштву
Приказ броја запослених и радно ангажованих лица у Државном правобранилаштву 09.03.2022. Приказ броја запослених и радно ангажованих лица у Државном правобранилаштву
Правилник о кућном реду у Државном правобранилаштву 19.01.2022. Правилник о кућном реду у Државном правобранилаштву
Стандарди професионалног понашања 19.01.2022. Стандарди професионалног понашања
Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника 10.01.2022. Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника
Правилник о саставу комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву 15.05.2020. Правилник о саставу комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву
Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Државног правобранилаштва 13.02.2020. Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Државног правобранилаштва
Одлука о употреби и чувању печата и штамбиља 13.02.2020. Одлука о употреби и чувању печата и штамбиља
Измена правилника о управи 13.02.2020. Измена правилника о управи
Повеља интерне ревизије Државног правобранилаштва 13.02.2020. Повеља интерне ревизије Државног правобранилаштва
Етички кодекс интерне ревизије Државног правобранилаштва 13.02.2020. Етички кодекс интерне ревизије Државног правобранилаштва
Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права у разумном року 13.02.2020. Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права у разумном року
Закон о правобранилаштву 13.02.2020. Закон о правобранилаштву
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву 13.02.2020. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву
Одлука о одређивању лица којем се пријављује сукоб интереса 13.02.2020. Одлука о одређивању лица којем се пријављује сукоб интереса
Одлука о подношењу доказа о утрошеним средствима 13.02.2020. Одлука о подношењу доказа о утрошеним средствима
Правилник о образовању одељења у Државном правобранилаштву 13.02.2020. Правилник о образовању одељења у Државном правобранилаштву
Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Државном правобранилаштву 13.02.2020. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Државном правобранилаштву
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Државном правобранилаштву 13.02.2020. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Државном правобранилаштву
Програм посебног стручног усавршавања државних службеника у Државном правобранилаштву за 2016.годину 13.02.2020. Програм посебног стручног усавршавања државних службеника у Државном правобранилаштву за 2016.годину
П Р А В И Л Н И К о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву 13.02.2020. П Р А В И Л Н И К о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву
ПРАВИЛНИК о управи у Државном правобранилаштву 13.02.2020. ПРАВИЛНИК о управи у Државном правобранилаштву
Директива о поступку одобрења службених путовања у иностранство 13.02.2020. Директива о поступку одобрења службених путовања у иностранство
Правилник о финансијском и рачуноводственом пословању у Државном правобранилаштву 13.02.2020. Правилник о финансијском и рачуноводственом пословању у Државном правобранилаштву

Уређење и рад

Назив документа Датум Тип документа

Прописи које Државно правобранилаштво примењује

Назив документа Датум Тип документа
Прописи које Државно правобранилаштво примењује 02.03.2020. Прописи које Државно правобранилаштво примењује
Top