Одељења

Послови из надлежности Државног правобранилаштва обављају се у седишту и у jeданаест одељења ван седишта и то у:

 • Одељењу у Ваљеву – за територију Колубарског и Мачванског управног округа;
 • Одељењу у Зајечару – за територију Борског и Зајечарског управног округа;
 • Одељењу у Зрењанину – за територију Средњебанатског, Јужнобанатског и
 • Севернобанатског управног округа;
 • Одељењу у Краљеву – за територију Рашког, Расинског и Моравичког управног округа;
 • Одељењу у Крагујевцу – за територију Шумадијског и Поморавског управног округа;
 • Одељењу у Лесковцу – за територију Јабланичког, Пчињског, Косовско-поморавског,
 • Косовско- митровачког, Пећког, Призренског и Косовског управног округа;
 • Одељењу у Нишу – за територију Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа;
 • Одељењу у Новом Саду – за територију Јужнобачког и Сремског управног округа;
 • Одељењу у Пожаревцу – за територију Браничевског и Подунавског управног округа;
 • Одељењу у Суботици – за територију Севернобачког и Западно бачког управног округа;
 • Одељењу у Ужицу – за територију Златиборског управног округа.

Одељење води све предмете из надлежности Државног правобранилаштва, када је за вођење првостепеног поступка надлежан суд или други државни орган са подручја управног округа за који је формирано одељење. Одељење води предмете у свим фазама поступка, до његовог окончања. На челу одељења налази се руководилац са статусом заменика државног правобраниоца.

Одељење у Ваљеву

заменик државног правобраниоца  : Милица Ћирић

Самостални саветник:

 • Душан Стевановић
 • Славица Петровић

Одељење у Зајечару

заменик државног правобраниоца 

Самостални саветник:

 • Марија Тасић
 • Душица Станимировић

Одељење у Зрењанину 

заменик државног правобраниоца Горан Марков

Самостални саветник:

 • Јасмина Бајшански
 • Јелена Брајић Ребић

Одељење у Краљеву 

заменик државног правобраниоца  : Бранко Петронијевић

Виши саветник:

 • Александар Вујовић
 • Хаџи Зоран Божовић

Самостални саветник:

 • Селена Томовић
 • Даница Јовановић

Одељење у Крагујевцу 

заменик државног правобраниоца  Данијела Данчетовић

Виши саветник:

 • Тања Ђорђевић

Самостални саветник:

 • Анета Свилкић

Одељење у Лесковцу 

заменик државног правобраниоца  Саша Станојевић

Самостални саветник:

 • Срђан Ђекић
 • Јулијана Сибиновић
 • Оливера Тасић
 • Игор Станковић
 • Синиша Станојковић

Саветник:

 • Александар Стевановић

Одељење у Нишу

заменик државног правобраниоца  Весна Марковић

Виши саветник:

 • Оливера Игић
 • Златка Стојановић

Самостални саветник:

 • Јелена Ранђеловић

Одељење у Новом Саду

заменик државног правобраниоца  Љиљана Андрић

Виши саветник:

 • Гордана Павловић

Самостални саветник:

 • Оливера Фрањичевић
 • Амела Струјо
 • Наташа Игњатовић

Одељење у Пожаревцу

заменик државног правобраниоца  Бојан Кузмановић

Самостални саветник:  

 • Александар Станојевић
 • Лидија Ђукић

Одељење у Суботици

заменик државног правобраниоца Љиљана Миљановић

Самостални саветник:

 • Ервин Манџукић
 • Тамара Марјановић

Одељење у Ужицу

заменик државног правобраниоца Гордана Глигоријевић

Самостални саветник:

 • Радмила Новаковић
 • Драгана Миливојевић

 

Top