Вансудско поравнање

Државно правобранилаштво

Државно правобранилаштво Републике Србије, је уз подршку пројекта „Владавина права“ Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) иницирало потписивање Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року. Упутство представља један од видова добре међуинституционалне сарадње и потписано је од стране државног правобраниоца Оливере Станимировић, председника Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомира Милојевић, министарке правде Неле Кубуровић и директора Правосудне академије Ненада Вијућа на свечаној церемонији одржаној 18. јула 2018. године у Врховном касационом суду.

Закон о заштити права на суђење у разумном року прописује могућност закључења поравнања између Државног правобранилаштва, које у том поступку заступа суд који је учинио повреду овог права и грађанина чије је право повређено. Међутим, ове законска могућност до сада није успешно примењивана због захтеваних и дуготрајних поступака који су били последица недовољно прецизних одредби Закона.

Упутство које је потписано и усвојено од стране свих релевантних представника правосуђа поједностављује поступак поравнања и омогућава да се сва поравнања извршавају из јединственог буџета, што знатно олакшава поступак извршења, а истовремено прописује и обавезу свих релевантних представника правосуђа да раде на његовој промоцији у циљу шире имплементације.

У циљу промоције овог поступка, а како би се олакшао и приближио поступак вансудског поравнања грађанима УСАИД-ов Пројекат „Владавина права“, у сарадњи са Државним правобранилаштвом израдио је постер који представља процесну мапу, односно кораке које грађани треба да предузму како би са Државним правобранилаштвом закључили вансудско поравнање у поступцима који се односе на повреду права на суђење у разумном року.

ВАНСУДСКИМ ПОРАВНАЊЕМ ДО ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року (текст упутства можете погледати овде)

Предлог за закључење вансудског поравнања (скините предлог)

Право на суђење у разумном року један је од аспеката права на правично суђење које је гарантовано и одредбама Европске конвенције о људским правима и Уставом Републике Србије.  Највећи број предмета по појединачним представкама који су се појављивали пред Уставни судом Републике Србије и пред Европским судом за људска права односи се на стварне или наводне повреде права на правично суђење. Од укупног броја представки и уставних жалби које се односе на повреду овог права велики проценат односи се управо на повреду права на суђење у разумном року.

Према подацима Уставног суда из марта 2014. године највећи број поднетих и усвојених уставних жалби односи се на повреду права на суђење у разумном року. Тако је само у 2013. години у 848 случајева утврђена повреда овог права и држава је била обавезна да на име накнаде нематеријалне штете исплати укупан износ од 831.000 евра у динарској противвредности.

Имајући у виду ове податке, Државно правобранилаштво иницирало је доношење и потписивање овог упутства, које би требало да унапреди спровођење одредби Закона о заштити права на суђење у разумном року и олакша Државном правобранилаштву спровођење овлашћења која су му законом поверена.

УСАИД-ов Пројекат „Владавина права“, од потписивања упутства одржао је више обука на тему заштите права на суђење у разумном року, које су значајно допринеле ширем разумевању и примени овог упутства.,а наставиће и убудуће да пружа подршку даљој промоцији Упутства.

Top