27. април 2018.

Обука за новозапослене правобранилачке помоћнике на тему „Израда правобранилачких поднесака и аката“

Обука за новозапослене правобранилачке помоћнике на тему „Израда правобранилачких поднесака и аката“

Državno pravobranilaštvo Republike Srbije je, uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) održalo, dana 26. marta 2018. godine, obuku za novozaposlene pravobranilačke pomoćnike na temu „Izrada pravobranilačkih podnesaka i akata“.

Obuku je održala Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji. Pored izazova u primeni Zakona o parničnom postupku, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i primenom Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Top