Одељење за заступање пред Европским судом за људска права

Одредбама члана 13. Закона о правобранилаштву прописано је да Државно правобранилаштво заступа Републику Србију пред Европским судом за људска права у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и додатним протоколима уз ову Конвенцију. Послове заступања обавља заменик државног правобраниоца који је постављен и за заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права.

Седиште Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права - улица Косовска 31 у Београду, у згради Државног правобранилаштва.

Примери из судске праксе Европског суда за људска права: 

www.zastupnik.gov.rs/cr/

Top