Међународна сарадња

У процесу унапређења рада Државног правобранилаштва остварена је сарадња са Пројектом владавине права Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Мисијом ОЕБС-а у Србији.

УСАИД-ов Пројекат владавине права пружа подршку Државном правобранилаштву која је усмерена на јачање капацита Државног правобранилаштва што ће овој институцији омогућити да савлада изазове са којима се сусреће у свакодневном раду и оснажити њену превентивну улогу. Подршка Пројекта усмерена је на унапређење постојећег законског оквира, спровођење континуиране стручне едукације запослених у Државном правобранилаштву, као и на унапређење координације са свим нивоима, како у оквиру самог правобранилаштва, тако и са заступаним органима. Пројекат ради и на унапређењу примене ИТ алата у свакодневном раду правобранилаштва а све у циљу побољшања управљања многобројним и разноврсним предметима у којима Државно правобранилаштво поступа.

Уз подршку Пројеката одржани су и округли столови са представницима релевантних институција ради јачања сарадње. Такође, отпочеле су обуке запослених у Државном правобранилаштву, а одржане су и радионице које ће резултирати доношењем Стратешког плана Државног правобранилаштва који ће дефинисати приоритете за даљи развој ове институције.

Успешна сарадња остварена је послебно у погледу заштите права на суђење у разумном року. У оквиру међуинституционалне сарадње, одржани су округли столови са представницима Врховног касационог суда и судова, Високог савета судства, Министарства правде, Министарства финанија и Државног већа тужилаца, који су резултирали доношењем Упуства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.

Државно правобранилаштво је започело сарадњу са Мисијом ОЕБС-а у Србији 2016. године. Током протекле три године правобранилаштво је кроз имплементацију разнородних активности које су спроведене заједнички са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом радило на јачању капацитета запослених са циљем побољшања квалитета и ефикасности рада правобранилаштва. Поред тога, у фокусу је била и подршка даљем развијању националних и међународних односа са циљем јачања превенције и саветодавне улоге правобранилаштва као и размене искустава и мишљења са колегама из иностранства у вези тема од заједничког интереса.

У том смислу, Мисија ОЕБС-а у Србији је у сарадњи са Државним правобранилаштвом и Правосудном академијом организовала низ обука на теме: вештина заступања пред судовима, вештине презентације и модерирања, тренинг за тренере, вештине уговарања, сукцесија, концесије и јавно приватно партнерство, комерцијални уговори, уговори о грађењу и законска затезна камата.

Са циљем јачања међународне сарадње, током претходног периода Мисија ОЕБС-а у Србији је подржала и организацију две међународне конференције. 2016. године скуп који су у сарадњи организовале Мисија ОЕБС-а у Србији и Државно правобранилаштво Републике Србије, окупио је 35 високих представника државних правобранилаштава из Босне и Херцеговине, Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Црне Горе и Словеније. Разговарало се о механизмима за увођење праксе редовне размене искустава као и о начинима решавања правних питања која се односе на рад канцеларија у региону. Учесници су се договорили да наставе сарадњу у будућности кроз редовне састанке, тематске дискусије и размену добре праксе.

Захваљујући донацији владе Савезне Републике Немачке, Мисија ОЕБС-а у Србији је у 2017. години спровела пројекат “Јачање институционалних капацитета Државног правобранилаштва Републике Србије”. Између осталог, у оквиру пројекта реализована је међународна конференција државних правобранилаштава. Током дводневног догађаја око 40 учесника из Грчке, Италије, Србије, Словеније и Шпаније представило је своје институције, њихов развој и тренутну организацију као и све релевантне аспекте свог рада. Том приликом учесници су поделили своју визију усклађивања и јачања правних система широм Европе кроз блиску сарадњу Државних правобранилаштава.

Мисија ОЕБС-а у Србији је подржала и учешће одређеног броја заменика правобраниоца и саветника на експертским скуповима у земљи и иностранству, као што су годишња саветовања судија у Врњачкој Бањи, Међународне конференције о арбитражи инвестиционих уговора, Копаоничка школа природног права и годишњи састанак у организацији удружења правника у привреди Србије на тему „Привреда и арбитраже“.

Top