Секретаријат

Секретаријатом Правобранилаштва, руководи секретар Правобранилаштва.

У Секретаријату Правобранилаштва образованe су:

  1. Група за опште и имовинско-правне послове;
  2. Група за кадровске послове;
  3. Група за јавне набавке и евиденционе послове;
  4. Група за финансијско-рачуноводствене  послове;
  5. Група за  информатику и аналитику

 Административно технички послови Правобранилаштва обављају се у Писарници. Радом писарнице руководи шеф писарнице.

Top