23. новембар 2020.

Од 23. новембра 2020. године седиште Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права је у улици Косовска 31, Београд

 

Сва пошта може да се доставља на адресу Државно правобранилаштво - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, 11000 Београд, Косовска 31, као и на непромењену еmail адресу zastupnik@dpb.gov.rs

Контакт телефон +381 11 638 - 9293

Top