Комисија за правично задовољење

У Државном правобранилаштву формирана је Комисија за доношење одлука по предлогу за поравнање за правично задовољење када је утврђена повреда права на суђење у разумном року.

Комисија одлучује о поднетим предлозима за поравнање у складу са одредбама члана 21. Закона о правобранилаштву и 24. и 30. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Top