Контакт

АДРЕСА:

Државно правобранилаштво
Косовска 31
11103 Београд

КАБИНЕТ:

Телефон: 011/635-9200
Факс:

Електронска пошта: office@dpb.gov.rs, press@dpb.gov.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА:

011/635-9336, 011/635-9338, 011/635-9351, 011/635-9343, 011/635-9369, 011/635-9349, 011/635-9344, 011/635-9344

ВАНПАРНИЧНИ УПИСНИК:

011/635-9344, 011/635-9348

ПАРНИЧНИ УПИСНИК:

011/635-9343, 011/635-9351

РАДНО ВРЕМЕ:

Радно време Државног правобранилаштва је од 7.30 до 15.30 сати

Оливера Станимировић

Државни правобранилац

011/635-9200

СЕДИШТЕ БЕОГРАД

ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА:
Дубравка Зечевић 011/635-9250
Јасенка Богићевић 011/635-9342
Александра Лазаревић 011/635-9209
Јасмина Јовановић 011/635-9307
Николина Јевтић 011/635-9273
Василије Јокић 011/635-9287
Милена Бабић 011/635-9253
Сузана Величковић 011/635-9295
Сања Гуњић 011/635-9378
Зорана Јадријевић Младар - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права 011/635-9293
Маринко Чобанин 011/635-9248
Дубравка Обреновић 011/635-9207
Ивана Бојовић 011/635-9270
СЕКРЕТАРИЈАТ ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:
Секретар
Зорана Стефановић Николић 011/635-9340
ПИСАРНИЦА – ПРИЈЕМ:
Пријем странака 011/635-9224ОДЕЉЕЊА ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

ОДЕЉЕЊЕ У ВАЉЕВУ:
Милица Ћирић 014/239-395
014/239-396
Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево
odeljenje.valjevo@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У ЛЕСКОВЦУ:
Саша Станојевић 016/215-821
Благоја Николића бр. 1, 16000 Лесковац
odeljenje.leskovac@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У УЖИЦУ:
Гордана Глигоријевић 031/524-318
031/524-319
Наде Матић бр.8, 31000 Ужице
odeljenje.uzice@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У КРАЉЕВУ:
Бранко Петронијевић 036/322-183
036/323-015
Цара Лазара бр. 38 (зграда „Гвожђара“ 2.спрат), 36000 Краљево
odeljenje.kraljevo@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ:
Данијела Данчетовић 034/619 6038
034/619 6039
Улица Слободе 4, 34000 Крагујевац
odeljenje.kragujevac@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ:
Љиљана Андрић 021/522-763
021/426-767
Сутјеска бр.3 – Пријем поште | Војвођанских бригада бр.17 – Пријем странака, 21000 Нови Сад
odeljenje.novisad@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У ПОЖАРЕВЦУ:
Бојан Кузмановић 012/531-549
Јована Шербановића бр.4, 12000 Пожаревац
odeljenje.pozarevac@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У ЗАЈЕЧАРУ:
Одељење Зајечар 019/442-136
Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар
odeljenje.zajecar@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ:
Одељење Ниш 018/512-405
018/512-404
Вождова бр.16 (зграда Скупштине града), 18000 Ниш
odeljenje.nis@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У СУБОТИЦИ:
Љиљана Миљановић 024/552-570
024/552-906
Трг Лазара Нешића бр., 24000 Суботица
odeljenje.subotica@dpb.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ:
Горан Марков 023/511-293
023/511-294
Пупинова 1, 23000 Зрењанин
odeljenje.zrenjanin@dpb.gov.rs
Top