Контакт

АДРЕСА:

Државно правобранилаштво
Косовска 31
11000 Београд

КАБИНЕТ:

Телефон: 011/635-9200
Факс:

Електронска пошта: office@dpb.gov.rs, press@dpb.gov.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА:

011/635-9372, 011/635-9369

ВАНПАРНИЧНИ УПИСНИК:

011/635-9338, 011/635-9348

ПАРНИЧНИ УПИСНИК:

011/635-9343, 011/635-9351

РАДНО ВРЕМЕ:

Радно време Државног правобранилаштва је од 7.30 до 15.30 сати

Оливера Станимировић

Државни правобранилац

011/635-9200

СЕДИШТЕ БЕОГРАД

ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА:
Дубравка Зечевић 011/635-9250
Нада Петковић Ристивојевић 011/635-9342
Ксенија Максић 011/635-9380
Александра Лазаревић 011/635-9209
Јасмина Јовановић 011/635-9307
Зоран Јаковљевић 011/635-273
Гордана Стаменић 011/635-9287
Милена Бабић 011/635-9253
Сузана Величковић 011/635-9295
Сања Гуњић 011/635-9378
Зорана Јадријевић Младар - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права 011/22-50-630
Маринко Чобанин 011/635-9248
Дубравка Обреновић 011/635-9207
Ивана Бојовић 011/635-9270
СЕКРЕТАРИЈАТ ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:
Секретар
Весна Милојковић 011/635-9290
ПИСАРНИЦА – ПРИЈЕМ:
Пријем странака 011/635-9224ОДЕЉЕЊА ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

ОДЕЉЕЊЕ У ВАЉЕВУ:
Јованка Јовановић 014/239-395
014/239-39
Вука Караџића бр. 5
14000 Ваљево
ОДЕЉЕЊЕ У ЛЕСКОВЦУ:
Саша Станојевић 016/215-821
Благоја Николића бр. 1
16000 Лесковац
ОДЕЉЕЊЕ У УЖИЦУ:
Одељење Ужице 031/524-318
031/524-319
031/524-32
Наде Матић бр.8
31000 Ужице
ОДЕЉЕЊЕ У КРАЉЕВУ:
Хаџи Зоран Божовић 036/322-183
036/323-015
Цара Лазара бр. 38 (зграда „Гвожђара“ 2.спрат)
36000 Краљево
ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ:
Данијела Данчетовић 034/330-871
Трг Слободе 1
34000 Крагујевац
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ:
Весна Билић 021/522-763
021/426-767
Сутјеска бр.3 – Пријем поште | Војвођанских бригада бр.17 – Пријем странака
21000 Нови Сад
ОДЕЉЕЊЕ У ПОЖАРЕВЦУ:
Бојан Кузмановић 012/531-549
Јована Шербановића бр.4
12000 Пожаревац
ОДЕЉЕЊЕ У ЗАЈЕЧАРУ:
Саша Маринковић 019/442-136
Генерала Гамбете бб
19000 Зајечар
ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ:
Весна Марковић 018/512-405
018/512-404
Вождова бр.16 (зграда Скупштине града)
18000 Ниш
ОДЕЉЕЊЕ У СУБОТИЦИ:
Љиљана Миљановић 024/552-57
024/552-906
Трг Лазара Нешића бр.
24000 Суботица
ОДЕЉЕЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ:
Горан Марков 023/511-293
023/511-29
Гимназијска бр.7
23000 Зрењанин
Top