01. фебруар 2022.

Обавештење за подношење представке Европском суду

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова.

Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године.

Поменути рок ће се примењивати на представке у којима је коначна домаћа одлука донета 1. фебруара 2022. године или након тога.

 

Top