Државни правобранилац и заменици

Оливера Станимировић

Државни правобранилац

Дубравка Зечевић

заменик државног правобраниоца

Маринко Чобанин

заменик државног правобраниоца

Дубравка Обреновић

заменик државног правобраниоца

Сања Гуњић

заменик државног правобраниоца

Јасмина Јовановић

заменик државног правобраниоца

Александра Лазаревић

заменик државног правобраниоца

Гордана Стаменић

заменик државног правобраниоца

Милена Бабић

заменик државног правобраниоца

Нада Петковић-Ристивојевић

заменик државног правобраниоца

Зоран Јаковљевић

заменик државног правобраниоца

Ксенија Максић

заменик државног правобраниоца

Сузана Величковић

заменик државног правобраниоца

Ивана Бојовић

заменик државног правобраниоца

Зорана Јадријевић Младар

в.д. заменика државног правобраниоца

Јованка Јовановић

заменика државног правобраниоца

Бојан Кузмановић

заменик државног правобраниоца

Весна Билић

заменик државног правобраниоца

Саша Станојевић

заменик државног правобраниоца

Хаџи Зоран Божовић

заменик државног правобраниоца

Саша Маринковић

заменик државног правобраниоца

Весна Марковић

заменик државног правобраниоца

Данијела Данчетовић

заменика државног правобраниоца

Горан Марков

заменик државног правобраниоца

Љиљана Миљановић

заменик државног правобраниоца

Top