Државно правобранилаштво

Заштитник имовинских права и интереса Републике Србије

Државно првобранилаштво Републике Србије је државни орган који, сходно Закону о правобранилаштву, врши правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, кроз правно заступање Републике Србије, односно њених органа и организација. Функцију државног правобранилаштва обављају државни правобранилац и заменици државног правобраниоца. Седиште Државног правобранилаштва је у Београду, а послове из своје надлежности Државно правобранилаштво обавља у седишту и у својих 11 одељења образованих ван седишта.

Детаљније

Надлежности

Опште и посебне надлежности Државног правобранилаштва

Организација

Послови из надлежности Државног правобранилаштва обављају се у седишту и у jeданаест одељења ван седишта

Јавност рада

 

Приступ информацијама од јавног значаја

Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua

„Нико не љуби домовину јер је велика, већ зато што је његова“

Актуелности

Обавештење за подношење представке Европском суду

Детаљније

Заступани орган

Државно правобранилаштво заступа Републику Србију у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, када Република Србија има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Детаљније

Контакт

АДРЕСА:

Државно правобранилаштво
Косовска 31
11103 Београд

КАБИНЕТ:

Телефон: 011/635-9200
Факс:

Електронска пошта: office@dpb.gov.rs, press@dpb.gov.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА:

Телефон: 011/635-9336, 011/635-9338, 011/635-9351, 011/635-9343, 011/635-9369, 011/635-9349, 011/635-9344, 011/635-9344

РАДНО ВРЕМЕ:

Радно време Државног правобранилаштва је од 7.30 до 15.30 сати

Top