Јавне набавке

31. децембар 2019.

Јавна набавка 15/19 - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ОДЕЉЕЊА ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У ЗРЕЊАНИНУ

Top